لاندا
2019/01/05
(نظر)
دوره مالی و فعالیت مالی در حسابداری

دوره های زمانی مساوی را که برای آن گزارشهای مالی جداگانه ای ارائه میگردد، دوره مالی میگویند. رویدادهای مالی رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادلۀ اساسی حسابداری (دارایی ها، بدهی ها و سرمایه) تأثیر بگذارند

لاندا
2018/12/26
(نظر)
دریافت مبلغ فاکتور (صورتحساب)

پس از ایجاد فاکتور فروش، فرض کنید که مبلغی بابت این فاکتور را از مشتری دریافت کرده‌اید. در این راهنما می‌خواهیم روشهای ثبت دریافت بابت فاکتور را شرح دهیم.

لاندا
2018/12/23
(نظر)
اصطلاحات رایج در حسابداری

حســابداری نیز مانند ســایر دانش های بشــری حاوی اصطلاحات ویژه ای است. آشــنائی با این اصطلاحات، شرط اساسی یادگیری صحیح حســابداری اســت. درک عمیق و درست اصطلاحات حسابداری مســتلزم تحصیلات تخصصی در این رشته است اما آگاهی مختصر از این اصطلاحات خالی از فایده نیست.

لاندا
2018/12/22
(نظر)
تاریخچه حسابداری

نگهداری دفاتر حســابداری ـ گر چه به شــکل بسیار ساده ـ از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است. بابِلیها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند ؛ مصریان قدیم درآمد و هزینۀ دستگاههای دولتی و عملیات و معاملات بنگاههای بازرگانی را بر روی کاغذ پاپیروس ثبت مینمودند.

لاندا
2018/12/15
(نظر)
بستن حسابهای سود و زیانی (حسابهای موقت)

طبق معادله اساسی حسابداری (دارایی = بدهی + سرمایه) مانده همه حسابها بجز حسابهای دارایی، بدهی، و سرمایه باید در انتهای دوره مالی 0 باشد.

لاندا
2018/12/30
(نظر)
استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

ذی‌نفعان یا استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری کسانی هستند که برای تصمیم‌گیری و قضاوت آگاهانه علاقه مندند، گزارش های حسابداری را دریافت کنند و مورد استفاده قرار دهند.

لاندا
2018/12/25
(نظر)
رشته های تخصصی حسابداری

حسابداری دارای چندین رشته تخصصی است، که تمام آنها را میتوان در قالب سه رشتۀ کلی زیر تقسیم بندی نمود: حسابداری مالی - حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) - حسابداری مدیریت

لاندا
2018/12/23
(نظر)
موارد قابل‌ اجرا توسط بانک مرکزی به منظور بهبود شرایط اقتصادی ابلاغ شد

در پی پیشنهادهای مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنعت و معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه‌ای از سیاست‌های تسهیلاتی جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد.

لاندا
2018/12/22
(نظر)
مفهوم و تعریف حسابداری (حسابداری چیست؟)

تصمیم‌گیری صحیح و به موقع، رمز موفقیت مؤسســات اســت. حسابداری، به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، نه تنها در حصول این موارد نقش اصلی و اساســی را ایفا می‌کند، بلکه با شفافیت بخشیدن به فضای اقتصادی و مالی هر کشــور (و کل جهان) عاملی تعیین‌کننده در موفقیت سیاســت‌هایی است که به منظور ایجاد عدالت اجتماعی، وضع و اجرا می‌شوند.

لاندا
2018/12/12
(نظر)
ارسال اسناد، فاکتور فروش، رسید دریافت به ایمیل افراد

در سامانه کسب و کار آنلاین لاندا براحتی می‌توانید سند، فاکتور و سایر موارد مورد نظر خود را به ایمیل سایرین ارسال نمایید.