اتصال افزونه ووکامرس به نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا ادامه مطلب ...
اظهارنامه مالیاتی چیست؟ به همراه روش تهیه و ارسال آن ادامه مطلب ...
لاندا
1397/11/07
(نظر)
وظایف و تکالیف اصلی شرکتها در قبال دولت

برای همه کسب و کارها الزامی است تا گزارشها و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را به صورت منظم ایجاد کرده و اعلام نمایند. در این نوشته فهرستی از تکالیف مودی در قبال قانون ذکر شده است.

لاندا
1397/11/01
(نظر)
انواع واحدهای اقتصادی

واحدهای اقتصادی را از جهات مختلفی میتوان طبقه بندی کرد. در زیر، چهار نمونه از این طبقه بندی ها ارائه شده است: نوع فعالیت، هدف فعالیت، نوع مالکیت، تعداد مالکین

لاندا
1397/10/16
(نظر)
اطلاعات پایه

در هر سامانه بخشی از اطلاعات که پیش نیاز راه‌اندازی می‌باشد وجود دارد. این اطلاعات معمولا یک بار تعریف می‌شوند و به ندرت ویرایش می‌شوند.

لاندا
1397/10/09
(نظر)
استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

ذی‌نفعان یا استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری کسانی هستند که برای تصمیم‌گیری و قضاوت آگاهانه علاقه مندند، گزارش های حسابداری را دریافت کنند و مورد استفاده قرار دهند.

لاندا
1397/10/04
(نظر)
رشته های تخصصی حسابداری

حسابداری دارای چندین رشته تخصصی است، که تمام آنها را میتوان در قالب سه رشتۀ کلی زیر تقسیم بندی نمود: حسابداری مالی - حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) - حسابداری مدیریت

لاندا
1397/11/01
(نظر)
اسناد و دفاتر حسابداری

برای هر رویداد مالی که در مؤسسه اتفاق میافتد یک سند حسابداری یا برگۀ حسابداری تهیه میشود. بنابراین سند حسابداری یا برگه حسابداری نوشته ای است که در آن هر کدام از رویدادهای مالی نوشته میشود

لاندا
1397/10/24
(نظر)
مشاهده خلاصه حساب یک مشتری یا طرف حساب

خیلی مواقع پیش می‌آید که بخواهید سوابق و تراکنشهای انجام شده با یک مشتری، طرف حساب را مشاهده کنید. این موضوع در حسابداری آنلاین لاندا براحتی امکان پذیر است.

لاندا
1397/10/15
(نظر)
دوره مالی و فعالیت مالی در حسابداری

دوره های زمانی مساوی را که برای آن گزارشهای مالی جداگانه ای ارائه میگردد، دوره مالی میگویند. رویدادهای مالی رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادلۀ اساسی حسابداری (دارایی ها، بدهی ها و سرمایه) تأثیر بگذارند

لاندا
1397/10/05
(نظر)
دریافت مبلغ فاکتور (صورتحساب)

پس از ایجاد فاکتور فروش، فرض کنید که مبلغی بابت این فاکتور را از مشتری دریافت کرده‌اید. در این راهنما می‌خواهیم روشهای ثبت دریافت بابت فاکتور را شرح دهیم.

لاندا
1397/10/02
(نظر)
اصطلاحات رایج در حسابداری

حســابداری نیز مانند ســایر دانش های بشــری حاوی اصطلاحات ویژه ای است. آشــنائی با این اصطلاحات، شرط اساسی یادگیری صحیح حســابداری اســت. درک عمیق و درست اصطلاحات حسابداری مســتلزم تحصیلات تخصصی در این رشته است اما آگاهی مختصر از این اصطلاحات خالی از فایده نیست.