اتصال افزونه ووکامرس به نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا ادامه مطلب ...
اظهارنامه مالیاتی چیست؟ به همراه روش تهیه و ارسال آن ادامه مطلب ...
لاندا
1397/10/01
(نظر)
تاریخچه حسابداری

نگهداری دفاتر حســابداری ـ گر چه به شــکل بسیار ساده ـ از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است. بابِلیها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند ؛ مصریان قدیم درآمد و هزینۀ دستگاههای دولتی و عملیات و معاملات بنگاههای بازرگانی را بر روی کاغذ پاپیروس ثبت مینمودند.

لاندا
1397/09/24
(نظر)
بستن حسابهای سود و زیانی (حسابهای موقت)

طبق معادله اساسی حسابداری (دارایی = بدهی + سرمایه) مانده همه حسابها بجز حسابهای دارایی، بدهی، و سرمایه باید در انتهای دوره مالی 0 باشد.

لاندا
1397/09/19
(نظر)
نحوه ایجاد (ثبت) سند اختتامیه (پایانی)

آخرین عملیات سال مالی در سیستمهای مالی ثبت سند اختتامیه و بستن سال مالی است

لاندا
1397/09/11
(نظر)
ثبت سند برداشت سهامداران (شرکا)

برداشت توسط سهامداران، یعنی اینکه یکی از سهامداران به دلایل شخصی از حسابهای شرکت و یا صندوق برداشتی انجام می‌دهد.

لاندا
1397/07/18
(نظر)
ثبت (ایجاد) سند گشایش (افتتاحیه)

سند افتتاحیه سندی استاندارد در حسابداری می‌باشد که برای شروع فعالیت اولیه هر کسب و کار و تجارتی الزامی است.

لاندا
1397/10/01
(نظر)
مفهوم و تعریف حسابداری (حسابداری چیست؟)

تصمیم‌گیری صحیح و به موقع، رمز موفقیت مؤسســات اســت. حسابداری، به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، نه تنها در حصول این موارد نقش اصلی و اساســی را ایفا می‌کند، بلکه با شفافیت بخشیدن به فضای اقتصادی و مالی هر کشــور (و کل جهان) عاملی تعیین‌کننده در موفقیت سیاســت‌هایی است که به منظور ایجاد عدالت اجتماعی، وضع و اجرا می‌شوند.

لاندا
1397/09/21
(نظر)
ارسال اسناد، فاکتور فروش، رسید دریافت به ایمیل افراد

در سامانه کسب و کار آنلاین لاندا براحتی می‌توانید سند، فاکتور و سایر موارد مورد نظر خود را به ایمیل سایرین ارسال نمایید.

لاندا
1397/09/13
(نظر)
ثبت سند واریز سهامداران (شرکا)

واریز توسط سهامداران، یعنی اینکه یکی از سهامداران برای افزایش نقدینگی شرکت و یا پرداخت بدهی قبلی به حسابهای شرکت مبلغی واریز می‌کند.

لاندا
1397/08/22
(نظر)
مالیات بر ارزش افزوده

یکی از موارد بسیار مهم برای هر کسب و کار محاسبات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با خرید، فروشهاست.

لاندا
1397/07/17
(نظر)
تعریف حسابهای بانکی و صندوقهای نقدی

یکی از اطلاعات پایه‌ای اصلی هنگام راه‌اندازی سامانه تعریف حسابهای بانکی و صندوقها است.