شرکتهای خدماتی، شرکتهایی هستند که بجای فروش کالا، خدماتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. حمل و نقل و جابه جایی، تعمیرات خودرو و ساختمانها و... از جمله شرکت‌های خدمات هستند. همچنین ثبت و بستن حسابهای موقت در این موسسات متفاوت است که در ادامه آشنا خواهیم شد.

دسته‌بندی فعالیت موسسات

در ادامه به چگونگی صدور سند بستن حسابهای موقت در مؤسسات خدماتی خواهیم پرداخت. اما قبل از آن لازم است مؤسسات را از منظر نوع فعالیتی که انجام میدهند بررسی کنیم. این موضوع در نحوه بستن حسابهای موقت مؤثر است. همانطور که می‌دانید، مؤسسات از نظر نوع فعالیت به سه دسته زیر تقسیم‌بندی میشوند:

  • خدماتی
  • بازرگانی و
  • تولیدی.

موسسات خدماتی به چه معناست؟

شرکتهای خدماتی، شرکتهایی هستند که بجای فروش کالا، خدماتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. حمل و نقل و جابه جایی، خدمات مربوط به فضاهای سبز، تعمیرات خودرو و ساختمانها و... از جمله شرکت‌های خدمات هستند.

موسسات بازرگانی به چه معناست؟

شرکت‌های بازرگانی یا شرکت‌های تجاری درواقع شرکتهایی هستند که در حوزه خرید و فروش کالا یا خدمات به منظور کسب سود و درآمد فعالیت می‌کنند. آنها کالاهایی را خریداری کرده و بدون اینکه در ماهیت آنها تغییری دهند، می‌فروشند. شرکتهای بازرگانی می‌توانند در قالب یکی از انواع شرکتها در قانون تجارت فعالیت خود را شروع کنند. اختلاف خرید و فروش پس از کسر هزینه‌هایی مانند حمل کالا، گمرکی، حقوق و دستمزد میزان سود را مشخص می‌کند.

موسسات تولیدی به چه معناست؟

موسسات تولیدی کالای مصرفی با دوام را توسط نیروی انسانی همچنین با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات به تولید می‌رسانند. این نوع موسسه محصولات خود را به موسسه بازرگانی با سود کم‌تر و به صورت عمده و یا در تعداد کم و با سود بیشتر به دست مصرف کننده می‌رسانند .

صدور سند بستن حسابهای موقت در مؤسسات خدماتی

با توجه به نحوه کسب سود در مؤسسات خدماتی، به‌طور معمول در این نوع از مؤسسات، حسابهای موقت شامل موارد زیر است:

  • درآمد ارائه خدمات
  • هزینه ها

فرایند بستن حسابهای موقت مستلزم انجام ثبت حسابداری و انتقال به دفتر کل است. معمولا عملیات بستن حسابهای موقت، در واحدهای خدماتی و در پایان دوره مالی شامل سه مرحله است.

فرایند بستن حسابهای موقت  در پایان دوره مالی

بستن حسابهای درآمد در موسسات خدماتی

به طور معمول حسابهای درآمد دارای مانده بستانکار هستند، به منظور صفر کردن مانده آنها کافی است، معادل مانده بستانکار خود بدهکار شده و حساب خلاصه سود و زیان معادل مجموع درآمدها (درصورتی که چند نوع درآمد داشته باشیم) بستانکار شود. این ثبت موجب انتقال درآمدها به طرف بستانکار حساب خلاصه سود و زیان میشود.

بستن حساب درآمد در پایان دوره مالی

بستن حسابهای هزینه در موسسات خدماتی

به طور معمول حساب‌های هزینه دارای مانده بدهکار هستند، به منظور صفر کردن مانده آنها کافی است معادل مانده بدهکار خود بستانکار شده و حساب خلاصه سود و زیان معادل مجموع هزینه‌ها بدهکار شود. لازم به ذکر است با توجه به زیاد بودن حسابهای هزینه لازم نیست برای هریک از این حسابها یک ثبت مجزا انجام شود، میتوان در قالب یک ثبت مرکب خلاصه سود و زیان را معادل مجموع هزینه‌ها را بدهکار و هر یک از هزینه‌ها را مطابق ثبت زیر بستانکار کنیم.

بستن حساب هزینه در پایان دوره مالی

تعیین و ثبت مالیات بر عملکرد

در این مرحله حساب خلاصه سود و زیان مانده‌گیری میشود، مانده بستانکار این حساب نشان‌دهنده سود خالص قبل مالیات است که در این حالت با ثبت زیر مالیات مربوط به عملکرد ثبت میشود و اگر مانده حساب خلاصه سود و زیان بدهکار باشد، نشان‌دهنده زیان خالص است که در این حالت ثبتی بابت مالیات صورت نخواهد گرفت.

تعیین و ثبت مالیات بر عملکرد

بستن حساب خلاصه سود و زیان در موسسات خدماتی

پس از بستن حسابهای درآمد و هزینه و همچنین ثبت مالیات بر عملکرد (در صورت لزوم)، مانده نهایی حساب خلاصه سود و زیان با ثبت زیر به حساب سود و زیان انباشته منتقل میگردد.

بستن حساب خلاصه سود و زیان در پایان دوره مالی

لازم به ذکر است اگر پس از بستن حسابهای موقت مانده حساب خلاصه سود و زیان بدهکار باشد، نشان‌دهنده زیان خالص است و ثبتی از بابت مالیات انجام نخواهد شد و مانده این حساب با ثبت زیر مستقیما به حساب سود و زیان انباشته منتقل میگردد.

حسابداری شرکت‌های خدماتی با نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، کاملا متناسب با شرکت‌های خدماتی بوده و می‌توانید دریافت و پرداخت، خرید و فروش فصلی، گزارش‌های متنوع و کاربردی و... را در لاندا مشاهده نمایید. برای آشنایی بیشتر، لطفا مقاله زیر را بخوانید:

حسابداری شرکت‌های خدماتی با نرم‌افزار حسابداری ابری لاندا