در این خبر، نحوه برخورد حسابداری با خسارات ناشی از زلزله و سایر سوانح طبیعی و مخارج بازسازی آن را خواهید خواند.

نحوه برخورد حسابداری با خسارات ناشی از زلزله و سایر سوانح طبیعی چگونه‌ست؟

1- چنانچه میزان خسارت وارده با اهمیت باشد، بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای خسارت دیده، متناسب با درصد خسارات وارده که توسط کارشناسان ذیصلاح تعیین می‌گردد، کاهش داده می‌شود.
2- مبلغ خالص کاهش فوق در صورت با اهمیت بودن به عنوان زیان غیر مترقبه در صورت سود و زیان گزارش می‌شود.
3- مخارج عمده بازسازی به بهای تمام شده تعدیل شده دارایی اضافه می‌شود.
4- کمک‌های دریافتی و کمک‌هایی که قابلیت دریافت آن محرز شده است، در صورت اهمیت به عنوان درآمد غیر مترقبه در صورت سود و زیان منعکس می‌شود.
5- چنانچه مبالغی از بیمه بابت جبران خسارات وارده در سال وقوع خسارت دریافت یا قابلیت دریافت آن محرز شود، مبالغ مزبور با خسارات موضوع بند 2 فوق تهاتر شده و خالص این مبالغ در صورت اهمیت بعنوان یک قلم غیرمترقبه در صورت سود و زیان منعکس می‌شود (چنانچه مبالغی بابت جبران خسارت در سالهای بعد از وقوع خسارت از بیمه دریافت یا قابلیت دریافت آن محرز شود مبلغ مزبور در صورت اهمیت بعنوان درآمد غیر مترقبه در صورت سود و زیان منعکس می‌شود ).
6- در صورت خسارات وارده جزئی، صرفا هزینه تعمیرات انجام شده در صورت سود و زیان سال منظور می‌شود.
7- خسارات وارده به داراییهای جاری ناشی از وقوع زلزله و سایر سوانح طبیعی نیز جزء اقلام غیر مترقبه (با توجه به بند 5 فوق ) گزارش می‌شود.