در این خبر، پرسش پاسخ حسابداری در خصوص دریافت کمک بلاعوض طبق بند 13 استاندارد حسابداری شماره 10، پرسش و پاسخی شرح داده خواهد شد.

پرسش حسابداری

شرکت ب به منظور خرید ماشین‌آلات، در 1397/01/01 مبلغ 1 میلیارد ریال از دولت کمک بلاعوض دریافت کرد.

چنانچه شرکت ب این ماشین‌آلات را در 4 سال آینده به فروش برساند، باید مبلغ کمک را بازپرداخت کند؛ اما شرکت ب قصد فروش ماشین‌آلات را ندارد. عمر مفید ماشین‌آلات 5 سال است. مانده بدهی شناسایی شده در ارتباط با کمک بلاعوض در 1397/06/31 چند میلیون ریال است؟

پاسخ

طبق بند 13 (قسمت ج) استاندارد حسابداری 10، هرگاه‌، کمک‌ بلاعوض‌ به منظور تأمین‌ مخارج‌ ایجاد یا تحصیل‌ دارایی‌های‌ غیرجاری‌ اعطا گردد، این‌ کمک‌ها را باید به‌ موازات‌ ایفای‌ تعهدات‌ مستتر در کمک‌ بلاعوض‌ که‌ عموماً متناسب‌ با عمر مفید اقتصادی‌ دارایی‌های‌ مربوط‌ است‌، در صورت‌ سود و زیان‌ شناسایی‌ کرد. لذا بدهی مربوط باید طی عمر مفید یعنی 5 سال به حساب سود و زیان منظور شود. یعنی 

  میلیون ریال
مبلغی که سالانه از حساب بدهی به حساب سود و زیان منظور می‌شود  5 = 200 ÷ 1000
بدهی که در طی شش ماه به حساب سود و زیان منظور می‌شود 200 = 2 ÷ 1000 
مانده بدهی در تاریخ 1397/06/31 900 = 100 - 1000

استاندارد حسابداری شماره 10

برای آشنایی با استاندارد حسابداری شماره 10، کافیست مطلب زیر را دنبال کنید:

استاندارد حسابداری شماره 10: حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

منبع: تازه‌های حسابداری