حد نصاب معاملات کوچک یکی از مواردی است که باید در زمان ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی مورد توجه قرار گیرد.

حد نصاب معاملات کوچک در گزارشات خرید و فروش فصلی

بر اساس آخرین تغییرات انجام شده در روش ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی، اطلاعات خریدهای انجام شده از اشخاص حقیقی که مبلغ آن ها کمتر از 5% حد نصاب معاملات کوچک است را می توان به صورت تجمیعی ثبت نمود یعنی می‌توان این موارد را با هم جمع و در گزارش ارسالی ثبت نمود.

حد نصاب معاملات کوچک چیست؟

برای اینکه بدانیم حد نصاب معاملات کوچک چیست باید به قانون برگزاری مناقصات مراجعه کنیم. این قانون روش برگزاری مناقصات را در مواردی که مناقصات مطابق این قانون برگزار می‌شود مشخص می‌کند. بیشترین کاربرد این قانون برای بخش دولتی می‌باشد و بخش‌های زیر موظف به اجرای آن در برگزاری مناقصات می‌باشند:

قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها. همچنین نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنا هستند.

مناقصه چیست؟

بر اساس بند الف ماده 2 این قانون، مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.

روش‌های برگزاری مناقصات

در قانون برگزاری مناقصات، روشهای گوناگونی بابت برگزاری مناقصات تعریف شده که یکی از این نوع مناقصات که در ماده 3 عنوان شده بر اساس نصاب (قیمت معامله) می‌باشد. بر اساس این ماده معاملات به 3 دسته تقسیم شده است:

1. معاملات کوچک

2. معاملات متوسط

معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

3. معاملات بزرگ

معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

تعیین‌کننده مبلغ حد نصاب معاملات

بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

پس از بررسی پیشنهاد و تایید آن، مبلغ حد نصاب ها در هر یک از معاملات عنوان می شود و برگزار کنندگان مناقصات می‌توانند با توجه به مبالغ اعلام شده روش برگزاری مناقصات و روال آن را مشخص نمایند.

حسابداران هم می توانند با ضرب کردن نصاب معاملات کوچک در درصد اعلام شده بابت معاملات تجمیعی، مبلغ آن را تعیین کرده و در ثبت و ارسال گزارش فصلی از آن استفاده کنند.

نصاب معاملات کوچک سال 1399

هیئت وزیران در جلسه 1399/02/03 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می‌شود:

1. معاملات کوچک

معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال باشد.

2. معاملات متوسط

معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال تجاوز نکند.

3. معاملات بزرگ

معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

نصاب معاملات کوچک سال 1400

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/02/19 هیات وزیران درخصوص “تعیین نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383” طی نامه شماره 17809 مورخ 1400/02/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس مصوبه هیئت وزیران

– نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ 650 میلیون ریال،

 معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف 6 میلیارد و 500 میلیون ریال

– و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از 6 میلیارد و 500 میلیون ریال، تعیین شد.

لازم به ذکر است، نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می یابد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

ضمنا بخشنامه سازمان امورمالیاتی در خصوص  حد نصاب معاملات کوچک سال های 1399 و 1400 را می‌توانید اینجا ببینید.

نکته: با توجه به اینکه نصاب معاملات هر ساله تغییر می‌یابد، مبلغ معاملات تجمیعی هم به همان نسبت تغییر می‌کند.

گزارش‌ خرید و فروش فصلی در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

همچنین شما می‌توانید برای آشنایی با گزارش خرید و فروش فصلی در نرم‌افزار حسابداری ابری لاندا، آموزش زیر را دنبال کنید:

گزارش خرید و فروش فصلی در لاندا را بیاموزید.

منبع خبر: تازه‌های حسابداری