پرسش و پاسخ شماره ۱۱۹ کمیته فنی سازمان حسابرسی درخصوص تاثیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تعیین میانگین موزون سهام عادی منتشر شد.

پاسخ به پرسش‌های فنی

سئوال: آیا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به تغییر در منابع می‌شود تا بتوان آن را در تعیین میانگین موزون تعداد سهام عادی از تاریخ افزایش سرمایه در نظر گرفت؟

پاسخ

با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدون دریافت مابه ازا صورت می‌گیرد و منابع جدیدی برای شرکت ایجاد نمی شود، لذا به موجب بند 16 استاندارد حسابداری 30، سود هر سهم میانگین موزون تعداد سهام عادی برای تمامی دوره‌هایی که اطلاعات آن ارائه می‌شود با این فرض که افزایش سرمایه مزبور در آغاز دوره گزارشگری و دوره‌های ارائه اطلاعات مقایسه‌ای رخ داده است، باید تعدیل گردد.

پرسش و پاسخ شماره 116 کمیته فنی سازمان حسابرسی

استاندارد حسابداری شماره 30

برای مطالعه کامل استاندارد حسابداری شماره 30 که توسط گروه لاندا جمع‌آوری شده است، می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

استاندارد حسابداری شماره 30: سود هر سهم

پرسش و پاسخ شماره 116 کمیته فنی سازمان حسابرسی

همچنین می‌توانید پرسش و پاسخ شماره 116 را در لینک زیر، بخوانید:

پرسش و پاسخ شماره 116 کمیته فنی سازمان حسابرسی

منبع خبر: تازه‌های حسابداری